dr Englert DermaClinic logo 696-144-646

Dr hab. n. med. Agata Ziomber - Lisiak

Umów wizytę online
Pierwszy wolny termin to 23 kwietnia 16:00 - 18:00

Loading...

O mnie

        Dr hab. n. med. Agata Ziomber-Lisiak jest specjalistką chorób wewnętrznych i endokrynologii, absolwentką Wydziału Lekarskiego UJ Collegium Medicum w Krakowie. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała z wyróżnieniem w ramach 4-letnich Dziennych Studiów Doktoranckich w Katedrze Patofizjologii UJ Collegium Medicum, a habilitację – w 2019 r. za osiągnięcie pt. „Doświadczalna obwodowa i centralna elektroneuromodulacja w wybranych jednostkach chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem otyłości”.

 Dr hab. n. med. Agata Ziomber-Lisiak jest ponadto adiunktem, pracownikiem dydaktyczno-naukowym w Katedrze Patofizjologii UJ Collegium Medicum, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego (polskimi i obcojęzycznymi) oraz pracę naukową poświęconą głównie tematyce otyłości. 

Za swoją pracę naukową i dydaktyczną została uhonorowana nagrodami i wyróżnieniami. Dr hab. n. med. Agata Ziomber-Lisiak jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych w polskich i zagranicznych prestiżowych czasopismach naukowych, kierowała licznymi projektami i współpracowała z licznymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. Ponadto uczestniczyła w licznych naukowych i dydaktycznych zjazdach i szkoleniach jako prelegentka, była promotorką i recenzentką kilkunastu prac magisterskich i licencjackich. 

W ostatnim czasie zasłynęła jako współodkrywczyni „nowego markera otyłości” - o jej nowatorskich odkryciach można przeczytać w większości medycznych i paramedycznych czasopism oraz portali internetowych. Z tego tytułu była gościem Radia Kraków w ramach cyklu reportaży pt. Pracują na Nobla. Na co dzień łączy swoje doświadczenie naukowe i kliniczne w kontakcie z pacjentami, co zdaniem wielu podopiecznych, przekłada się na trafność diagnozy i skuteczność leczenia.